Ben Westheim VV-er van november

Iddere 3e zaoterdaag van de maond zette weej wies aan Vastelaovend 2022 eine echte VastelaovesVreejwilliger in ’t zunke. Wae zien die stille krachte op de achtergrond? De negende VV-er is Ben Westheim van CC ’t Hôltsträötje oét Tegele.

1. Waat duis dich um de vastelaovend laevendig te halde?

Ik bin ‘nne enorme leefhebber van vastelaovend. Beej ôs hangk zoé wat ’t ganse jaor de vlag van ôs vereiniging CC ’t Hôltsträötje boéte. Dees vereiniging is in 1973 opgerich door onder andere mien elders. Ik bin al 44 jaor lid van dees club en al ruuém 20 jaor veurzitter. Weej bouwe jaorliks ‘nne groëte wage veur de Tegelse optoch. ’t Is geweldig um mit ein enthousiaste club van femilie en vrinde de vastelaovend te viere. We roope al mier as 30 jaor op de zaoterdaag veur vastelaovend eine prins of prinses oét. Det doon we beej ôs residensie kefee de Lange. Ik bin in ’t verleeje auk adjudant gewaes beej de Gaaskaetel in Venlo. Van de ald adjudanteclub bin ik nog altiéd penningmeister. We hebbe vaerder gooje kontakte mit andere (bouw)clubs, zoé wie beejveubeeld de Lapzjwens.

2. Waorum vindse ’t belangriék um dich in te zette veur de Vastelaovend?

Ik vier al mien ganse laeve Vastelaovend. Det is toch ’t moeïste fees van ’t jaor. Alles waat ik kin doon um ôs club ’t Hôltsträötje dreiende te halde, doon ik. Gewoén umdet ’t zoé ontzettend leuk is. Neet allein de dolle daag zelf, maar auk de hiele veurbereiding is gezellig. ’t Same bouwe van ‘nne wage en vervolges meidoon aan de groëte optoch. Ik gun det plezeer idderein. Helaas zeen ik steeds mier minse op vekansie gaon mit de vastelaovend. En noow zitte we netuurlik al mier as anderhalf jaor mit corona. Ik haop det as weej straks weer meuge viere det minse det auk massaal gaon doon. ’t Fees meug noeïts verlaore gaon.

3. Bliefse dich in de toekoms inzette veur de Vastelaovend?

Det antwoord is hiel simpel. Jao, wies det ik um kiép. Ik blief mich verluipig inzette as veurzitter van ôs sjiéke club, ik blief mei de wage bouwe en ik blief mien femilieleeje en vrinde entoesiasmere um ’t fees te viere. As ik kiek nao ôs club dan is ’t aldste lid noow 98 jaor. Volgend jaor hebbe we groët fees en viere de 9x11e verjeurdaag. De jongste beej ôs is 1 jaor. ’t Is ôs taak um de jeug te liere wie se vastelaovend kinne viere. We haope dan auk as CC ’t Hôltsträötje nog hiel lang te bestaon en nog hiel dök mei te trekke in de Tegelse optoch.

Ôs gedachte zien beej Sef

Op 11 november haet ôs ’t dreuvige niejs bereik det Sef Boom is euverleeje. Sef waas vanaaf de begintiéd ‘nne vrind van ôs club. Hae waar aanwezig toen prins Lei I in 2002 woort oétgeroope en haet jaore geholpe beej ôs ‘Ingoeïe’. Dankzij Sef zien hölp hebbe weej jaorelang kinne vare euver Mooder Maas. Bliej ware weej auk det hae dök is meigegaon mit ‘Ingoeïe’. Gewoén veur de gezelligheid.

Auk waas hae dökker aanwezig beej evenemente van ôs vereiniging. Altiéd goodlachs, mit interesse en netuurlik mit ein klepke in de hand. Sef haet De 3-kes op vuul meniére ondersteund en daoveur zien weej um hiel erg dankbaar. Groët-Venlo verlaert ‘nne hiele moeïe mins.

Weej winse zien kinder Tanja en Erik, kleindochter Moniek en de res van de femilie ontzettend vuul sterkte um dit groëte verlees te drage. Weej neme Sef mei in ôs hert!

Op de foto zeen we Sef (rechts) en ald prins Lei I op de Maashopper tiédes de Felisitasie-Borrel van 2019.

Names alle leeje van De 3-kes,
Rob Jacobs
veurzitter

De 3-kes radio weer online

Tot en mit Aswoensdaag 2 maart 2022 kinse weer non-stop luustere nao De 3-kes radio. Helse van de vastelaovesliedjes oét Groët-Venlo, van Belfeld wies Arce? Stum dan aaf op ’t enige joekstation van de gemeinte Venlo.

We biede verschillende meugelikhede aan um nao De 3-kes radio te luustere.

Luuster via deese site

Onderstaond ein opsomming van euverige meugelikhede:

  1. Luuster via de De 3-kes App (Android/iOS)

Installer de De 3-kes mobiele app op dien tillefoon of tablet en luuster einvoudig nao De 3-kes Radio. Gank noow direk nao de Play Store (Google) of de App Store (Apple).

2. Luuster via TuneIn (Sonos, Heos, Smart TV)

De kins haos idder “slum” apparaat gebroeke um nao De 3-kes Radio te luustere. De meiste van dees apparate hebbe in eure app of via de app store, als ’t um unne smart-TV geit, de meugelikheid um de TuneIn Radio app te installere of gebroéke.

In de TuneIn app kin se zeuke nao “De 3-kes Radio” en det vervolges toevoege aan dien favoriete um toegang tot non-stop Vastelaovend beej de hand te halde.

3. Eige internetradio (Stream URL)

Wils dich De 3-kes radio luustere op diene eige internet-radio? Dan haes dich ’t streamadres van De 3-kes radio nuúdig.

Adres 1 – MP3 codec
https://radio1.de3kes.nl/radio/8000/radio1
Adres 2 – AAC codec
https://radio1.de3kes.nl/radio/8000/radio2

4. De 3-kes Radio in ôg bedrief (RAAS)

Bring de Vastelaovend beej dien bedrief of organisasie nao binne! De kins taltiéd de De 3-kes App of ôzze site gebroéke um De 3-kes Radio aan te zette.

Veur bedriéve of winkelumgaevinge wao ’t van belang is det d’r muziek blief klinke, auk op ’t moment det beejveurbeeld de verbinding efkes weg velt, introdusere weej ‘Radio As A Service’ (RAAS). Asse gebroék wils make van RAAS kômme ôs technici beej dich eine door ôs beheerde speuler installere dae weej aansloéte op dien geluudsinstallatie. In ’t geval det d’r dan wat mit de verbinding zoel gebeure zörg ôzze speuler d’r veur det d’r vastelaovesmeziék blief klinke en krieg ôs technisch team ein melding waomei weej dich kinne helpe.

RAAS aanvraoge? Steur efkes ein mailtje nao radio@de3kes.nl.

Let op: De bis zelf verantwoordelik veur de licenties die nuúdig zien um radio binne dien bedrief of organisasie aaf te speule. Weej facilitere mit RAAS allein de techniek.

D’r is weer € 333,33 veur ein good ideej

Op 3 maart 2019 hebbe weej ’t initiatief: ‘Groët Venlose Vastelaoves Injeksie’ gelanceerd. Mit ’t bedraag van maximaol 333,33 euro ondersteune weej jaorliks éín good Vastelaovesinitiatief in de gemeinte Venlo. Jaorliks kinne persoéne, vereniginge, clubkes en organisasies zich kandidaat stelle um ’t bedraag toegeweze te kriege.

Bis dich dus de scouting oét Belfeld die nieje mutse nuudig haet veur de jeughoéghede, bisse ein beginnend bouwclubke van de Poerkerplak en hesse geld nuuédig veur ôgge wage of bisse ‘nne waore vastelaovesvierder oét Arce en hesse ’n geweldig ideej veur ein niej evenement? Laot ’t ôs weite en stel dich kandidaat veur de ‘Groët Venlose Vastelaoves Injeksie’.

Veurwaerd zien

  1. ’t Môt Vastelaovesgerelateerd zien.
  2. ’t Môt ein initiatief binne de gemeinte Venlo zien.
  3. De môs kinne aantoéne desse ’t geld d’r auk daadwerkelik veur hes gebroék.

De hes de hiele maond november de tiéd um dich in te schriéve. Det kin door de de 3 onderstaonde vraoge in te vulle. Aanvullend vraoge weej dich um ein visualisatie (plaetje, teikening of foto) van dien ideej mei te steure. Allein volledig ingevulde inschriéfformuliere waere opgenaome in de seleksie. In december kies ’t bestuur van De 3-kes oét alle inzendinge 3 kandidate.

Dees 3 ideeje waere van 1 t/m 9 jannewarie 2022 op de facebookpagina van De 3-kes gezatte. Vervolges wint de inzender dae de meiste likes op zien berich haet. Op zondaag 23 jannewarie wuurt tiédes De 3-kes Narre-Zitting de cheque oétgereik aan de winnaer van de € 333,33.

Meidoon

Vul ’t onderstaonde formulier in en steur metein ein visualisasie (plaetje, aafbeelding of foto) mei van dien ideej. Allein asse ’t gehiel kompleet aanlevers, wuurt ’t verzeuk meigenaome in de seleksie.

Upload ein visualisasie van dien ideej.

Maximaal 3 bestande, Maximaal 5MB, Ondersteunde bestandsformate: jpg, jpeg, png, pdf.