Groët Venlo bedank veur die ‘hendjes’

Waat waas ’t sjiek. ’t Seizoen 2022-2023 is erg good verlaupe. ’t Hoëgtepunt veur ôs is netuurlik de zegetoch dae we zien gestart vriedaag 10 fibberwarie. Tiédes ’t intern veurstelle woort Groët Venloosche Nar Mike I geprissenteerd aan de leeje van ôs club. Eine daag later woort Mike op de mert oétgeroope tot de 18e Groët Venloosche Nar.

Eureral wao Mike kwaam hae hae van zich laote huure mit zien mobiele DJ-booth. Euveral stelde hae de vraog ‘Wao zien die hendjes?’. Massaal woort gehuur gegaeve aan zien oproop. Waat hebbe we mit zien alle genaote. Vastelaovend van Belfeld wies Arce en zelfs op vastelaoveszondaag nog beej de sleuteleuverdrach gewaes in Hors. De woénplaats van ôzze nar. Gister zien we mit de hiele club op paad gewaes. Umstreeks 18.33 oor woort d’r aafscheid genaome van Mike. Veurzitter Rob Jacobs noom de nar zien regalia weer aaf. Det gebeurde in ’t beejzien van ôs beschermvrouw Claire van den Hombergh.

Weej bedanke idderein veur ’t toffe meidoon en alle sjiéke reaksies. Vastelaovend 2023 zônne gooje hebbe we nog noeïts gehad.

De Lionsclub wint ’t 3-ke in Bliërick

De manne van De Lionsclub meuge veur de 5e kier in de historie van optochpriés ’t 3-ke zegge det zeej de winnaer zien. De sjurie had de taak um oét de 5 deilnemers eine winnaer aan te wiéze. Det woorte dus de 3 hiére die zich al jaor De Lionsclub neume. Zeej wonne de priés in 2011, 2012, 2013 en 2018. In 2023 hadde zeej ’t motto: Weej gaon los, intelik weer ein terrasje pikke.

De priés woort nao de optoch in ’t Raodhoes oétgereik. Dit doon we al sinds 2005 in samewerking mit De Wortelepin.

Winnaers oét ‘t verleeje

JaorNaamMotto
2005De Dreej-Kus-JusDe Dreej-Kus-Jus
2006KlatergoldDe schatjes van Toetanchamon
2007De herte deefkesZeet geej die vlinders in d’n boëk, kós det maar iëuwig deure
2008De herte deefkesHollands next top model, oët Bliërick. As det ens waor waas
2009KlatergoldWeej gaon as nar door d’n optoch
2010KlatergoldZoë doon weej det heej, neet ’t hofbal maar nao ’t swaree
2011De LionsklupLoupend buffet
2012De LionsklupWeej zitte florizant
2013De LionsklupWeej zien blauw gebaore
2014V.G. De KnoevelaersBliërickse shorttrekploog van 2018!
2015Bliërickse Raods VrouwluujWeej komme neet aan d’n bak.
2016Dreej ald prinse oët de BookendWeej kinne as 3-kes toet 3 telle
2017V.G. De KnoevelaersHeej is ’t te doon! Bliërick first, Venlo second.
2018De LionsklupWeej zette alles op de kop (Pottekieken)
2019V.G. De KnoevelaersEin pondje minder
2020Peters, Peeters en TissenNach 75 Jahre bringen wir das …… zurück
2021Ivm corona genne priéswinnaerNvt
2022Ivm corona genne priéswinnaerNvt
2023De LionsclubWeej gaon los, interlik weer ens ein terrasje pikke

Törvers wint de vastelaovesinjeksie

De winnaer van de Groët Venloosche Vastelaoves Injeksie 2023 is bekind. Um 11.11 oor vandaag stond de teller d’r as volg beej:

230 likes 𝗗𝗲 𝗧ö𝗿𝘃𝗲𝗿𝘀 (𝗩𝗲𝗻𝗹𝗼)

188 likes 𝗕𝗹𝗲𝗿𝗶𝗰𝗸𝘀𝗲 𝗛𝗲𝗿𝘁𝗲𝗻 (𝗕𝗹𝗶ë𝗿𝗶𝗰𝗸)

162 likes 𝗕𝗿𝗼𝗲𝗱𝗲𝗿𝘀𝗰𝗵𝗮𝗽 𝗦𝘁. 𝗠𝗮𝗿𝘁𝗶𝗻𝘂𝘀 (𝗧𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲)

77 likes 𝗛𝗲𝗿𝗳𝘀𝗵𝗮𝗻𝗲 (𝗩𝗲𝗻𝗹𝗼)

Weej winse de Törvers van herte perfisiat mit de € 333,33 en bedanke auk de andere 3 deilnemers veur ’t meidoon. ’t Geld geit nao ’t volgende projek:

𝗗𝗲 𝗧ö𝗿𝘃𝗲𝗿𝘀 (𝗩𝗲𝗻𝗹𝗼): 𝗢é𝘁𝘀𝘁𝗿𝗮𝗼𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗯𝗲𝗴𝗲𝗹𝗲𝗶𝗱𝗶𝗻𝗴 𝗷𝗲𝘂𝗴𝗮𝗮𝗳𝗱𝗲𝗶𝗹𝗶𝗻𝗴

Sinds 2020 besteit jeug vastelaovesgezelschap de Törfkes. Dees jongere gaon gaer op paad um vastelaovend te viere. Zeej zien te herkinne aan eur moeïe kleier en mutse. Aevel de begeleidingskemissie is neet herkinbaar. De Törvers wilt gaer auk sjiéke mutse aanschaffe veur de begeleidingskemissie. Zoédet de hiele club d’r netjes oétzuuét as zeej op paad gaon.

Groët Venloosche Nar 2023: Mike Teixeira

De 18e Groët Venloosche Nar is Mike Teixeira, in de regio auk waal bekind as DJ ChocoToff en mede-eigenaer van café de Lange. De 34 jeurige woort zaoterdaag 11 fibberwarie door wethalder Tom Verhaegh oétgeroope op de mert veur ‘t stadhoés. Onder ‘t môtto ‘Wao zien die hendjes? geit Mike I wies Aswoensdaag mit ein mobiele DJ-booth op paad.

In optoch trok de groëte onbekinde door de straote van de binnestad. D’r ware weer vuul kollega gezelschappe aanwezig um de intoch zoé biezonder meugelik te make. Veur ‘t stadhoés vond de apotheose plaats. Wethalder Tom Verhaegh moch de Nar installere. De Groët Venloosche Nar 2023 het Mike Teixeira en woort op 20 november 1988 in Rotterdam gebaore. Heej woénde hae tot 2002. Toen hae 13 jaor waas verhoésde hae nao Tegele. In de brugklas kwaam Mike dankzij zien liérare Jacques-Paul Joosten en Mark Janssen in aanraking mit ‘t vastelaovesfees.

In 2004 ging hae veur de iërste kier de dolle daag viere en zoog toen de iërste Groët-Venloosche Nar veurbeejkômme. “Vanaaf det moment bin ik De 3-kes gaon volge. Ik heb dökker gehaop dat ik gevraog zoel waere, maar mit mien Rotterdamse- en Kaapverdische achtergrond noeït verwach det die vraog zoel kômme. Det De 3-kes dit duit gaef weer aan wie de vereiniging gaer ‘t fees mit idderein wilt viere”, aldus de kersverse Nar.

Mike is dus neet opgegreujd mit ‘t vastelaovesvirus. Toch is hae inmiddels ein groët leefhebber van ‘t fees. Dankzij dialekméziek haet hae zich ‘t dialek eige gemak. In deese periode van ‘t jaor is hae auk bekind as Joeks DJ ChocoToff. Daornaeve is hae mit zien verloofde Lincy eigenaer van kefee De Lange op de Parade in Venlo. Auk is hae bedriéfsleider beej beerlokaal Smaek in Hors. In dees plaats woéne Mike en Lincy auk. In ziene vreejetiéd geit hae gaer nao attraksiepark de Efteling.

Veurzitter Rob Jacobs: “Nao ‘nne Kloon veurig jaor prissentere weej noow ‘nne gebaore Rotterdammer, dae woénachtig is in Hors. Mike haet waal degelik ‘nne band mit de gemeinte Venlo en de ‘vastelaovend’. Hij tummert al jaore aan de waeg as Joeks DJ ChocoToff. In 2021 haet Mike meigewerk as DJ aan ‘nne online clubaovend dae weej hadde georganiseerd. Zoé is hae beej mich in ‘t vizier gekômme. De zuus beej Mike de leefde veur vastelaovend en in ‘t biezonder veur ôs vereiniging. De juuste man veur ‘t Narreschap waat mich betref.” De kômmende daag trek Nar Mike I door de gemeinte Venlo onder ‘t motto ‘Wao zien die hendjes?’. Tiédes ziene rondgang haet hae ‘nne mobiele DJ booth beej zich um euveral auk muzikaal van zich te laote huure.  

Laes heej de proklamasie

Foto: Peter de Ronde

Joeks-Spotters kômmende waeke op paad

Wat vinden jongeren van carnaval en hoe kijken zij aan tegen de huidige viering? Om antwoord op deze vragen te geven komt De 3-kes met het initiatief ‘Joeks-Spotters’. Tien jongeren spotten tot Aswoensdag het carnavalsgebeuren in de gemeente Venlo.

De Joeks-Spotters 2023 zijn:
Stan Dekkers & Rik Janssen
Britt Achten & Vera Jacobs
Jason Hafmans & Willem Koopmans
Alice Nijs & Lysanne van Onna
Sjoerd Dings & Nol Reijers

Ruim 20 jaar geleden werd De 3-kes opgericht door een groep jongvolwassenen. De heren waren destijds zelf allemaal in de twintig. Om in de toekomst aansluiting te houden met jongeren is het project ‘Joeks-Spotters’ ontwikkeld. Het idee lag al langer op de spreekwoordelijke plank, maar is door corona niet eerder uitgevoerd. Voorzitter Rob Jacobs: “De kern van het project is dat wij jongeren tussen de 18 en 23 jaar vragen om ons na carnaval terug te geven wat hen opvalt aan het feest en in het bijzonder De 3-kes. Wat is goed en wat kan beter en wat wordt er gemist? Daarnaast vragen we de jongeren om samen een nieuwe actie of activiteit te bedenken. Het meest kansrijke idee gaan we uitvoeren in het seizoen 2023-2024. De bedoeling is om de komende 3 jaar iedere carnaval 10 nieuwe jongeren op pad te sturen.”

Met het initiatief wil De 3-kes jongeren extra enthousiasmeren om zich in te zetten voor het carnavalsfeest. “Wij zijn ook ooit uit enthousiasme begonnen. Het zou mooi zijn als de komende jaren er ‘Joeks-Spotters’ zijn die besluiten om ook zelf initiatieven te ontplooien. Verder willen we interessante en relevante informatie die we terugkrijgen ook delen met collega gezelschappen.”

De eerste 10 spotters zijn enthousiast over het idee. Tijdens de kick-off bijeenkomst donderdag 19 januari werden zij geïnstalleerd tot Joeks-Spotter 2023. Sjoerd Dings uit Belfeld zegt “Ik ga de komende weken mijn ogen en oren goed openhouden. Ik vier al jaren, maar door de vraag van De 3-kes ga ik nu bewuster naar zaken kijken. Ik wil graag een bijdrage leveren aan deze mooie traditie.” Ook de bijna 19 jarige Alice Nijs uit Hout-Blerick staat te trappelen. “Ik leer nu nieuwe mensen kennen, heb een extra goede reden om op pad te gaan en ga hopelijk nog iets bijdragen aan het carnaval. Ik heb er zin in.”

De 10 jongeren hebben een special polsbandje gekregen. Hieraan zijn zij te herkennen als Joeks-Spotter. Het initiatief wordt de komende drie jaar mee mogelijk gemaakt door technisch dienstverlener Unica Venlo.

Dit berich is vriédaag 20 jannewarie 2022 veur ’t iérs gepubliceerd.

Bekiek heej ’t vaarschema

Nao de optoch en ’t oétroope vindt de ‘Felisiatie-Borrel’ plaats, oftewaal Vastelaovend op de maas. Mit de Maashopper waere verschillende stadsdeile aangedaon. Euveral kinne minse aan boort kômme um kinnes te make mit de Groët Venloosche Nar 2023.

Bin d’r beej! gratis.


Laes heej mier euver De 3-kes Daag, van zaoterdaag 11 fibberwarie.

‘Sjiengele Sjiengele Boem’ baoveaan topliés

Veur de 2e kier hebbe we eine Top 33 Venlo gemak. De onderstaonde liedjes zien door ’t volk gekaoze. De prissentatore Paul en Jeroen hebbe mit vuul entoesiasme de minse door de liés gepraot en mochte oétintelik de krachterm ‘Sjiengele Sjiengele Boem’ oétspraeke as winnaer 2023.

Wilse de oétzending truuk kieke dan kin det heej.

 1. Felix Peters, Sef Hendrickx, Lei Hendrickx – Sjiengele sjiengele boem! – 1950
 2. Frans Pollux, Lex Uiting, Marco Schell, Bart Houtermans (Jocus Hofbalbend) – Euverkant van de nach – 2013
 3. Peter Jansen, Wim Janssen – Déh dan, dao isse – 2003
 4. Ben Verdellen – De vastelaoves-samba (Ome Wilie) – 1980
 5. Hay Vercoulen – Ik hald ’t kort – 2019
 6. Christel van Rijn, Bart Houtermans – Ein jaor – 2004
 7. Jules Fransman, Gijs Engels, Bart Janssen, Willy Billekens – Det zien de feite – 2023
 8. Peter Jansen, Wim Janssen – Ein maedje oét Tegele – 2001
 9. Peter Jansen, Wim Janssen – Wao laot ik now die träöt – 2006
 10. Annemarieke Leurs, Frans Pollux – Venaovend – 2017
 11. De 3-kes, Linke Mik – Umdet ’t vastelaovend is – 2022
 12. Hans Mans, Mieke Stevens – Op zien venloos – 1983
 13. Peter Jansen, Wim Janssen – Jao, waat duise dan? – 2010
 14. Peter Jansen, Wim Janssen – Vanoét d’n hemel – 2004
 15. Hay Steegh – Gaer Venlonaer – 1980
 16. Lex Uiting – Nao ’t Zuuje – 2017
 17. Hay van den Ham – Ik woel det ik wis waat ik woel – 1982
 18. Ben Verdellen – ’t Benkske – 1979
 19. Frans Pollux, Lex Uiting, Marco Schell, Bart Houtermans (Jocus Hofbalbend) – Same zinge – 2008
 20. Hannelore Winter, Jan Derijk – ’t Tapmesjien – 1985
 21. Mark Janssen, Bart Houtermans, Jacques-Paul Joosten – Vrinde – 2006
 22. Hannelore Winter – Joetse jatse – 1974
 23. Peter Jansen, Wim Janssen – Wies heej – 2007
 24. Chris Thenu, Jacques-Paul Joosten, Chris Vervoort, Joost Cornet (JC Kwadraat) – Veur altiéd eine Venlonaer – 1995
 25. Hay Peters, Paul Peters – D’n disco dans – 1982
 26. Gijs Engels, Jules Fransman – De pinguin – 2018
 27. Joke Theeuwen, Wiel Vestjens – Zutjes aan … – 1989
 28. Wiel Vestjens, Lottie Boermans – As de sterre dao baove Straole – 1977
 29. Bert Pollux, Herm Pollux – Ingelkesbal – 1985
 30. Annemarieke Leurs, Kristel Rouleaux, Roel Daniëls-Peeters – Kômme traone dan gaon we – 2018
 31. Leta Bell, Quinn Vaessen – Ik blief beej dich – 1997
 32. Bram Holla, Ruud Stikkelbroeck – Optochleed – 2003
 33. Guusje Hazenbosch, Noa Peulen – Waat vastelaovend bringk – 2023

De Top 33, wuurt mei meugelik gemak door Just Fire Nederland.

‘Ich bön in Tegele gebaore’ nummer 1 Tegele

De Top liés van Tegele haet weer plaatsgevonde en haet ‘nne nieje nummer 1 opgeleverd. De euverbekinde evergreen van Wim Beurskens oet 1983 is weer truuk op de 1ste plek. Heej onder is de hiele liés te zeen. Wilse de oétzending truuk kieke dan kin det heej.

Top 33 Tegele 2023

 1. Ich bön in Tegele gebaore | Wim Beurskens (1983)
 2. De luchtepaol | Toon Schalks (2000)
 3. Unne late | Thei & Marij (1993)
 4. Hey, kiek toch ens nao mich | Wie Laater Wie Zaater (2013)
 5. En as weej wir nao Tegele gaon | Zanggroep de Vlaegels (1982)
 6. Beerpiéptrio 2019 | ’t Is Vastelaovend (2019)
 7. Honderddoézend kier | Thei & Marij (1996)
 8. Ich ving mien slaopkamer neet mier | Sandra & Marco en Wie Laater Wie Zaater (2014)
 9. De laefs maar eine kier | Sandra & Marco (2016)
 10. Noow geit ’t daak d’r aaf | Wie Laater Wie Zaater (2015)
 11. Op zien Tegels ôngerwaeges | Win Beurskens en de Spaarkas Tap (1987)
 12. De tapijt kaever | Dré Geraeds & Elbert Schroers (1961)
 13. t Sjteit in de sjterre gesjreeve | Lei Driessen (1980)
 14. Laeve de beerpiep | Vastelaovesgezelsjap de Beerpiep (????)
 15. Steyl is ut sjoenste plaetske | JK De Kaetelaers (????)
 16. Dow bös ’t gans | Thei & Marij (1987)
 17. Sjterrewals | Thei & Marij (1992)
 18. Met d’n optoch mei-j | Wim Beurskens (1984)
 19. As de knakwors neet mier knak | Toon Schalks (2002)
 20. Det môsse dökker doon | Twieje Kwart (2005)
 21. Zoé vruug | Sandra & Marco (2006)
 22. Haaj veur mich ein plaetske vreej | Twieje Kwart (2007)
 23. Wao is miene leeve | Twieje Kwart (2008)
 24. Boereraods lied | Boereraods Koer (1986)
 25. Den Oeles hoeg | Oeleskoer (1937)
 26. As weej gaon | Sandra en Marco (2019)
 27. Optoch | Luuk & Frank (2004)
 28. Mienen druim | Kees Boots, Hilde van Tienen, Marie-Cristine Dierijck & Mart Sturme (2002)
 29. ’n kink van doezend waeke | Sef Houba (1982)
 30. Waat kin ‘t toch gaeve | Sandra & Marco (2018)
 31. Sofie | Peter en de res (2015)
 32. Ich heb d’n hemel aan mien hendje | Marie-Christine Dierijck, Hilde v.Tienen, Mart Sturme & Kees Boots (2003)
 33. Och, det is dinges | Twieje Kwart (2006)

De Top 33, wuurt mei meugelik gemak door Just Fire Nederland.