Oétslaag loéterie 2022-2023

Weej hebbe aafgelaupe seizoen weer 999 loéte verkoch. Weej danke idderein veur de ondersteuning. Weej hebbe onder toezeend aug van de notaris weer inkele winnende lotnummers getrokke. Bekiek heej of se waat gewonne hes.

Hesse ‘nne priés gewonne dan kinse dich melde beej Bart Verheijen via bart@de3kes.nl.