Vastelaoves-Kefee 2022

Nao acht suksesvolle edities vindt in 2022 auk ein Vastelaoves-kefee plaats. Op dinsdaag 22 fibberwarie gaon weej weer mit vastelaovesleefhebbers in gesprek. ‘t Programma start um 20:00 oor en ‘t thema wuurt t.z.t. nog bekindgemak.

We gaon in kefee STEK weer lekker mit ein aantal gaste ‘t gesprek aan. Tössedoor is d’r lekkere live meziek. De Groët Venloosche Nar 2022 helt deese aovond zien ‘narrelezing’.

’t Vastelaoves-kefee wuurt live oétgezonde via De 3-kes radio. De entree is € 5,-, dit is inclusief koffie of thee beej binnekoms, ein konsumpsiemunt en ’n köpke tomatesoep tiedes de pauze. Rissserveer ein kaertje via sander@de3kes.nl. Kefee Stek is gevestig in Stadsbibliotheek Venlo.

De 3-kes Daag 2022 (Optoch, Oétroope & Borrele)

Eine kier per jaor prissentere weej ózze nieje hoégheid. Op zaoterdaag 19 fibberwarie steit De 3-kes Daag op ’t program. We beginne ’s morges en eindige s’aoves. We verzamele rond 11.00 oor beej kefee de Baek. Heej kómme hiel waat vastelaovesvereiniginge en joekskapelle beej elkaar. Umstreeks 11.33 oor wuurt in optoch nao ’t Stadhoés getrokke. Op de mert wuurt de Groët-Venloosche Nar 2022 oétgeroope rond 12.33 oor. Door wae de Groëte onbekinde bekind wuurt gemak make weej t.z.t. bekind.

Meidoon aan d’n optoch?
Vereiniginge, joekskapelle en club-Kes die mei wille doon aan d’n optoch kinne zich aanmelde beej Rob Jacobs via robjacobs@de3kes.nl. Optochdeilnemers deene zich te halde aan ’t optochreglement (klik heej).

Bekiek heej de oétzending van 2020

Felisitasie-Borrel

Heejnao vindt ‘Vastelaovend op de Maas’ plaats. Mit de Maashopper waere verschillende stadsdeile aangedaon. Euveral kinne minse aan boort kómme um kinnes te make mit de nieje hoégheid.

Bin d’r beej! gratis

Vastelaovend op de Maas, vaarschema

Plaats: Tiëdstip:
Venlo, Maaskade 13.30 – 14.45
Blïerick, Passante have 15:00 – 15:15
Belvend, Mergelstraatje 16.00 – 16.30
Tegele, ’t Schip 16.50 – 17.20
Venlo, Maaskade 18.00 – 18.30
Blïerick, Passante have 18.40 – 18:45

Nao deese middaag vol joeks gaon we bikke mit de Nar en ’s aoves waere d’r nog ’n aantal bezeuke aafgelag in Groët-Venlo.

De 3-kes Narre-Zitting 2022

Geit neet door i.v.m. ‘t Coronavirus!

Op zondag 23 jannewarie 2022 vindt De 3-kes Narre-Zitting plaats. In de Venlonazaal in Venlo vindt weer ‘nne doldwaze vastelaovesmiddaag plaats. Tösse 11.00 en 12.00 oor is de inlaup. Um 12.03 oor start ’t programma.

’t Programma en ’t thema van de middaag zien strik geheim. Netuurlik is de Groët-Venloosche Nar aanwezig. Halverwaege de middaag neme we aafscheid van um. Taeves wuurt d’r auk weer ein nieje Mini-Nar oétgeroope.

Naeve ’t programma waere d’r auk weer hepkes geserveerd in de hoéskamer van De 3-kes.

We make tzt bekind of d’r waal of geen vreeje kaartverkaup is.